Οι Δανειστές, Μια αυτοβιογραφία at Αγγλικανική Εκκλησία - Άγ. Παύλος

Το 2019 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Ελληνικά & Αγγλικά στις παραστάσεις του έργου Οι Δανειστές, Μια αυτοβιογραφία (βασισμένο στο έργο του Α. ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ) στο Αγγλικανική Εκκλησία - Άγ. Παύλος.

Παραγωγή: ΑΣΙΠΚΑ
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.