Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν at Auditorium Niedermeyer - Ισσύ λε Μουλινώ - Παρίσι

Το 2019 προβάλλαμε υπέρτιτλους σε Γαλλικά για 1 παράσταση του έργου Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν στο Auditorium Niedermeyer - Ισσύ λε Μουλινώ - Παρίσι.

Παραγωγή: Αλεξανιάν Χριστίνα
Γλώσσα παράστασης: Ελληνικά.